28. února 2023 proběhl v prostoru Spojka Karlín diskuzní večer na téma “Filantropie a spolupráce“ pořádaný Nadací Via, kde se podařilo propojit různé světy.

Krize posledních let ukázaly, že bez spolupráce různorodých lidí a organizací řešení společenských problémů najít nelze. Na pódiu i v publiku se proto sešli zástupci a zástupkyně státní správy, nadací a nadačních fondů, aktivní lidé a filantropové z celé České republiky.
Nad akcí převzalo záštitu U.S. Embassy Prague a pozvání přijal i nový velvyslanec Bijan Sabet. Večerem provázel Michael Rozsypal. Akci Nadace Via uspořádala ve spolupráci s nadačním fondem Via Clarita a hlavním partnerem byla Nadace RSJ.
Byl to krásný večer! Bylo nám ctí reprezentovat Nadační fond Pramen Luhačovice po boku kolegů a kolegyň, kteří se zasazují o rozvoj svého bezprostředního okolí nebo i změnu systému.