Proč vznikl Nadační fond Pramen Luhačovice?

V roce 2020 je zakládací listinou založen Nadační fond Pramen Luhačovice na podporu společenských a kulturních aktivit Luhačovic.

Vize

Luhačovice jsou moderním městem, které místním obyvatelům i návštěvníkům poskytuje bohatou a pestrou kulturní nabídku.

Nadační fond vytváří příznivé podmínky pro rozkvět kulturních a společenských projektů, které rozvíjejí jedinečnou identitu místa a ctí zodpovědnost vůči budoucnosti.

Podporuje rozvoj talentů a rozmach sebevědomé občanské společnosti a její spontánní kreativity a iniciativy.

Poslání

Nadační fond Pramen vzniká za účelem podpory rozvoje otevřené občanské společnosti v Luhačovicích a okolí.

Klade si za cíl podporovat různorodé aktivity v celém spektru společenského života, přispívat k jejich rozvoji a hledat zdroje pro jejich podporu.

Fond respektuje historické souvislosti a tradice místa a navazuje na pozitivní a humanitní ideje Luhačovic z počátku 20. století.

Nadační fond spolupracuje s místními soukromými i veřejnými institucemi.

Cíle podpory

kultura
umělecké rezidence
veřejný prostor

komunitní život a sousedství
rozvoj talentu a nadání
podpora dětí a mládeže
identita místa
publikační činnost
historické souvislosti a tradice
udržitelnost
sebevědomá občanská společnost

Oblasti zájmů, kterým se NF věnuje

 • Podpora zachování, rozvoje a udržitelnosti kulturní nabídky města.
 • Podpora nových kulturních, společenských a komunitních aktivit menšího rozsahu realizovaných na území města Luhačovice.
 • Podpora individuálního profesionálního rozvoje umělců, kulturních organizátorů, studentů a vědců s vazbou na město Luhačovice v oblasti kultury a umění.
 • Podpora sounáležitosti a prohlubování vztahu občanů k místu, ve kterém žijí.
 • Podpora nadaných dětí a udržení talentů ve městě.
 • Připomenutí významných historických událostí prostřednictvím kulturních akcí a na oživení dění ve městě.

Kdo jsme?

Zakladatelé:

Blanka Petráková, etnografka, ředitelka Muzea luhačovického Zálesí, Luhačovice
František Petrák, pedagog, výtvarník, Luhačovice

Správní rada:

Předseda správní rady:
Ladislav Šumšal, emeritní ředitel společnosti Vincentka a.s.

Členové správní rady:
František Petrák, pedagog, výtvarník, Luhačovice
Alena Machalová, účetní poradenství, Luhačovice
Eva Vyoralová, právnička a překladatelka, Luhačovice
Jana Musilová, manažerka destinace Zlínsko a Luhačovicko, Zlín

Revizor:

Olga Tkáčová, emeritní starostka městysu Pozlovice

 

Ředitelka:

Magdaléna Hruška

+420 728 967 220

 

Administrátorka:

Jitka Skovajsová

+420 776 808 090

Filantropické poradenství:

František Dostálek, podnikatel, filantrop
Via Clarita, www.viaclarita.cz
Simona Bagarová, www.simonab.cz

Ideová podpora/konzultanti:

František Dostálek, Dana Müller, Blanka Petráková, Dáša Goldmannová, Michaela Kreuterová, Jana Horáková, Jan Školník a další

Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům.

Připojili jsme se k Prohlášení a závazek českých nadací a dárců ke svým grantistům.
Naše grantisty postižené nastalou situací pandemií COVID-19 zavazujeme podpořit následovně:

 • Poskytneme maximální podporu stávajícím grantistům – nabízíme maximální možnou flexibilitu a jsme připraveni dohodnout se na posunu či změně formy plánovaných aktivit, na přeformulování výstupů a výsledků projektu, diskutovat možné změny v rozpočtu apod., aniž by to mělo dopad na plánované splátky projektu.
 • Chceme adaptovat budoucí grantové výzvy na aktuální potřeby tak, aby byly co nejvíce otevřené, flexibilní v tématech i v čerpání finančních zdrojů.
 • Budeme podporovat občanský sektor – v obhajobě své existence a svých potřeb, budeme se podílet na posílení jeho hlasu a propojovat aktéry na jeho podporu.
 • Chceme vám naslouchat – chceme veřejnosti, ale i donorům zprostředkovávat potřeby našich grantistů. Jsme tady pro vás, nebojte se nás kontaktovat.
 • Budeme usilovat o to, aby i veřejnost a státní instituce aktivity neziskového sektoru docenily a aktivně podpořily – nejen v dobách krize si uvědomujeme nezastupitelnou roli neziskových organizací ve společnosti a stejně tak i to, že jen naše podpora k naplnění jejich poslání nestačí.