Nadační fond Pramen Luhačovice krize nerozhází aneb Rekapitulace dosavadních aktivit fondu.

Koronavirová pandemie otevřela mnohá témata a mimo jiné připomněla význam zodpovědného solidárního sousedství. Počátkem roku založený Nadační fond Pramen Luhačovice se rozhodl po dobu karantény zajišťovat nákup a doručování časopisů dle vlastního výběru spoluobčanům ve věku nad 65 let. Fond tak luhačovickým seniorům v měsících dubnu a květnu přispěl celkovou částkou 18 733 Kč. Doufáme, že drobné rozptýlení zpříjemnilo našim spoluobčanům dlouhé dny nouzového stavu. 

Fond se také připojil k aktivitě pořádané Městskou knihovnou Luhačovice a spolkem Kulturní Luhačovice, z.s.. Společně jsme v rámci folklorního festivalu Písní a tancem 2020 vyhlásili Literární soutěž na téma „Příběhy z našeho okolí“. Do soutěže se může přihlásit kdokoli: nastavená kritéria ani soutěžní kategorie (žáci a studenti do 18 let / dospělí) nevylučují žádné potenciální zájemce. Vítězům zajistí fond tři hlavní ceny ve formě poukazu do knihkupectví. Vyhlášení výsledků s předáváním cen proběhne dne 10. září 2020 v rámci folklorního festivalu Písní a tancem. 

Ke třem důležitým luhačovickým institucím doputoval finanční dar ve výši 4 000 Kč: Městské knihovně, která z něj pořídí vybavení, aby zlepšila zázemí pro dětské čtenáře, Domovu pro seniory na pořízení předplatného časopisů a Chráněnému bydlení na výtvarný materiál a potřeby pro aktivizační dílny. Z fondu byla v neposlední řadě podpořena částkou 2 000 Kč výstava o Vzduchoplavbě, která je po celé léto k vidění na ulici Dr. Veselého a realizace plakety obětem holocaustu (3 000 Kč), která již byla slavnostně odhalena 11. června v Městské knihovně v Luhačovicích.

Od března 2020 zásahem pandemie téměř zcela ustal komunitní život a většina plánovaných aktivit musela být zrušena či posunuta. Díky vlně rozvolňování je možné opět začít s aktivitami, které umožní vítané společné setkávání občanů města. Přispějte i Vy k urychlení obnovy sousedského života v Luhačovicích a přihlaste se se svým projektem nebo nápadem do otevřeného grantového programu na podporu realizace kulturních, komunitních a občanských aktivit v roce 2020. Více na webu fondu https://www.pramenluhacovice.cz.

Článek byl publikován v červencovém čísle Luhačovických novin roku 2020.