Termín pro zaslání přihlášky: 30. duben 2022
Oznámení výsledků: nejpozději do 31. května 2022
Průběh rezidencí: od srpna do října 2022

Podrobně viz podmínky programu