Nadační fond Pramen Luhačovice připravil před městskou radnicí v Luhačovicích ve spolupráci s Muzeem luhačovického Zálesí a městem Luhačovice exteriérovou výstavu, věnovanou historii první světové války, jak ji prožívali obyvatelé Luhačovic, a jaké důsledky přinesla. Do dnešní doby nebyla historie první světové války vzhledem k Luhačovicím odborně zpracována a upřesněna. V uplynulých letech se muzeum ve spolupráci s J. Starým pokusilo o rekapitulaci těchto událostí a na základě veřejné výzvy oslovilo občany, aby pomohli upřesnit historická data o počtu odvedených, raněných a padlých z Luhačovic a blízkých obcí. Luhačovice také nemají pomník svým obětem první světové války, ani některých dalších obětí perzekucí a dějinných zvratů 20. století. Snahy o dějinné rekapitulace by měly vyústit v důstojné uctění těchto obětí.