foto v záhlaví: Infekční nemocnice, Luhačovice 1910, archiv MJVM

Fotografickou výstavu na ulici Dr. Veselého připravil Nadační fond Pramen Luhačovice ve spolupráci s Městem Luhačovice. Exteriérová výstava tematicky navazuje na expozici v Muzeu luhačovického Zálesí, nazvanou Auguste Rodin objektivem Brunera-Dvořáka. Obě výstavy tedy dokumentují angažmá vynikajícího pražského fotografa na Moravě na počátku 20. století. Luhačovice navštívil fotograf Rudolf Bruner-Dvořák koncem srpna 1910. Na objednávku lázeňské společnosti pořídil více než 70 fotografií lázeňských budov, společenských událostí i pohledů na okolní krajinu. Rok poté dokumentoval Bruner-Dvořák v Luhačovicích velkou folklorní událost Svátek Moravy, které se zúčastnilo 2000 krojovaných ze širokého okolí a 350jezdců na koních. Většina fotografií z těchto akcí se dochovala v archivu Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Soubor autorských negativů na skleněných deskách z roku 1910 a řada originálních stereofotografií z roku 1911 se nachází ve sbírce historika fotografie Pavla Scheuflera, který na přípravě výstavy spolupracoval. Katalog všech dochovaných snímků vyšel knižně pod názvem Obrázky z lázní. Kniha je k dostání v muzeu anebo ve Slunečních lázních. Obyvatele Luhačovic zaujmou mezi fotografickými dokumenty např. pohledy na objekt bývalé infekční nemocnice z roku 1907, kde dnes sídlí dílny SOŠ, anebo snímek skladiště Vincentky naproti nádraží, kde dnes působí BIFU. Poutavé jsou pohledy na okolní krajinu a přírodní zákoutí. Návštěvníky nově zrekonstruovaných Slunečních lázní zase upoutají fotografie interiérů vodoléčebného ústavu a záběry z lázeňských procedur před 110 lety, ale i pohledy na lázeňské náměstí a společenský život u léčivých pramenů.

Blanka Petráková

foto níže: Skladiště Vincentky u nádraží, 1910, archiv MJVM