Malé věci někdy podporují velké.

V roce 2020 byl založen Nadační fond Pramen Luhačovice, který si klade za cíl podporovat různorodé aktivity v celém spektru společenského života Luhačovic, propojovat soukromý, neziskový i veřejný sektor a vytvářet platformu pro aktivní obyvatele, kterým záleží na místě, ve kterém žijí a kteří se chtějí podílet se na jeho směřování.

V současnosti probíhají jednání se zástupci místních institucí a přípravy PR a dárcovské kampaně. Zároveň spouštíme první grantového řízení na podporu kulturních a občanských aktivit realizovaných v roce 2020. Příjem žádostí potrvá od 16. března až do 17. dubna 2020. Vybrané projekty budou podpořeny příspěvkem ve výši 5 až 50 000 Kč, přičemž celková částka k rozdělení činí 160 000 Kč. Výzva bude dostupná na webových stránkách fondu www.pramenluhacovice.cz.

O podporu se můžete ucházet vy, kteří chcete zlepšovat život ve svém sousedství, tvořit, podílet se na rozkvětu veřejného prostoru nebo se umělecky rozvíjet. Ať se jedná o jednorázový festival, obnovu drobné památky nebo třeba vydání knihy s vazbou na Luhačovice, příjemcem příspěvku se může stát fyzická osoba, jakákoli právnická osoba nebo i neformální skupina. Speciálně vítáme nové aktivity, realizaci originálních nápadů či záměr poprvé se veřejně prezentovat. 

Vedle rozdělení grantových příspěvků hodlá fond v roce 2020 podporovat mladé talenty prostřednictvím stipendií, realizovat dva rezidenční pobyty v Luhačovicích pro umělce z oblasti literatury a spustit fundraisingovou kampaň, kterou osloví potenciální dárce. 

První rok strůjci fondu považují za testovací a jednotlivé programy za pilotní.  “Jsme otevřeni podnětům luhačovické veřejnosti a zajímá nás, jaké oblasti zájmů zdejší občané sdílí, jaké potřeby mají, na čem jim záleží a kde podle nich vězí potenciál,” říká ředitelka fondu, Magdaléna Petráková.

Podrobné informace najdete na webu nebo na facebookových stránkách. Vaše podněty s námi můžete sdílet na info@pramenluhacovice.cz nebo tel. +420 728 967/+420 776 808 090.

Článek byl publikován v březnovém čísle Luhačovických novin roku 2020.