Nadační fond Pramen Luhačovice připravuje pro veřejnost cyklus přednášek a besed na společenská, kulturní a historická témata.

21. dubna od 18:00 – Přepište dějiny. – Michal Stehlík /Beseda o publikaci/

 Jako první se představí Profesor Karlovy University Michal Stehlík, který je český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. V letech 2014 až 2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Je pedagogem na FF UK a náměstkem generálního ředitele Národního muzea. V besedě představí svou publikaci Přepište dějiny, která souvisí s jeho úspěšným podcastem stejného jména.

👉 Facebooková událost

__________________________________________________

19. května o 19:00 – Luhačovice a 1. světová válka. – Barbora Čandová /Beseda o publikaci/

Nadační fond Pramen Luhačovice připravil besedu a s autorkou publikace Luhačovice a 1. světová válka Barborou Čandovou. Barbora Čandová pracuje pro obecně prospěšnou společnost Post Bellum, která je hlavním koordinátorem projektu Paměť národa, což je mezinárodní sbírka vzpomínek pamětníků důležitých historických událostí 20. století.

👉 Facebooková událost

__________________________________________________

24. června od 18:00 – Pacienti republiky. – Petr Zídek /Beseda o publikaci/

 Beseda o a nemocech našich mocných, tedy politicích, prezidentech a dalších, kteří budou námětem publikace Petra Zídka Pacienti republiky. Petr Zídek, který je český historik a novinář. Vystudoval historii na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracoval v Českém deníku, Denním Telegrafu a týdeníku Respekt. Od listopadu 2020 působí jako šéfredaktor revue Paměť a dějiny, kterou vydává Ústav pro studium totalitních. Je autorem mnoha historických publikací.

👉 Facebooková událost