„Nadační fond jsme založili 11. února 2020. Ranou osudu tak byl od začátku provázán s šířícím se covidem, který jeho činnost pochopitelně ovlivnil. I tak se ale podařilo podpořit a realizovat 15 skvělých projektů, které si můžete přehledně nalistovat v kapitole Podpořené projekty. K naší radosti tak ani nepříznivé okolnosti nezabránily činorodosti místních obyvatel, prokázaly odolnost komunity a vzájemnou podporu. O činnosti fondu v roce 2020 vás budeme zevrubně informovat ve výroční zprávě, kterou právě připravujeme.
Doufáme, že podpořených projektů bude letos ještě daleko víc, když už nám nic nebude bránit se scházet a tak vymýšlet, co podniknout. Těšíme se, co společně s vámi v novém roce rozjedeme. Jde nám totiž především o podněty, které přichází od vás!“ – Magdaléna Petráková, ředitelka fondu